top of page

Når ordene ikke strekker til


Når vi folk kjenner oss urolige og stressa, vil vi alltid gjøre noe for å redusere ubehaget. For en skoleelever, kan det være å vandre rundt i klasserommet eller hamre på pulten. Det kan være å pille på huden, fikle, ruse seg, spise mye eller lite, kutte seg, eller kanskje trene og høre på musikk. Lista er egentlig ganske endeløs.

Denne filmen viser hvordan kunnskap om hjernens fungering kan gi retning for gode strategier vi kan bruke for å dempe ubehag.

Comments


bottom of page